• Dostarczamy najwyższej jakości usługi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń i zarządzania programami ubezpieczeniowymi.

  Eksperci w dziedzinie
  ubezpieczeń

 • Dostarczamy najwyższej jakości usługi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń i zarządzania programami ubezpieczeniowymi.

  Polisy dla firm
  i osób prywatnych

 • Dostarczamy najwyższej jakości usługi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń i zarządzania programami ubezpieczeniowymi.

  Atrakcyjna oferta
  ubezpieczeń

Dane rejestrowe spółek grupy ubezpieczeniowej Promesa

Promesa Plus, multiagencja ubezpieczeniowa oferująca ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz szeroką gamę innych produktów wiodących ubezpieczycieli

Promesa Plus Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134340, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50 000,00 zł.

REGON: 015236366
NIP: 524-24-42-046

 

Promesa Finance, multiagencja ubezpieczeniowa oferująca produkty komunikacyjne i usługi z zakresu zarządzania flotą pojazdów samochodowych

Promesa Finance Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262880, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50 000,00 zł.

REGON: 140656226
NIP: 524-258-30-31

 

Kontakt z nami
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook