• ubezpieczenia komunikacyjne

  Pewność wyboru najlepszej oferty

 • ubezpieczenie OC AC

  Profesjonalne
  doradztwo i obsługa

 • ubezpieczenia OC

  Tylko renomowane
  zakłady ubezpieczeń

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jeśli chcesz wybrać ubezpieczenie OC lub AC, zwróć się z tym do nas — porównamy dla Ciebie oferty wielu ubezpieczycieli! Doradzimy i pomożemy dostosować zakres ubezpieczenia komunikacyjnego do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, dzięki czemu zyskasz pewność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ubezpieczenia komunikacyjne to nasza specjalność. Oferujemy produkty renomowanych towarzystw, takich jak: PZU, Allianz, Ergo Hestia, Warta, Compensa, Generali, Wiener, InterRisk, Uniqa. Dzięki możliwości wyboru oferty najbardziej renomowanych ubezpieczycieli dobierzemy idealne ubezpieczenie OC lub AC.

Możesz ubezpieczyć swój pojazd zarówno w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak i w formie pakietowej OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o dodatkowe klauzule zwiększające zakres ochrony, takie jak ubezpieczenie szyb w pojeździe.

Udostępniamy pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych z bardzo atrakcyjnymi warunkami szczególnymi, które gwarantują ubezpieczenie w pełnym zakresie i w konkurencyjnej cenie.

Skontaktuj się z naszym konsultantem i poznaj naszą ofertę ubezpieczeń!

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim. Niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie PZU OC, Generali czy w InterRisk działa, gdy kierujący ubezpieczonym pojazdem jest sprawcą wypadku i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Szkody te mogą być następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Warto pamiętać, że za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również te powstałe podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Wyjeżdżasz z Polski? Sprawdź, w jakich krajach możesz podróżować ze swoją polisą OC, a w jakich będziesz potrzebować Zielonej Karty. Aktualne informacje znajdziesz na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pod adresem: http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia OC oferowane przez renomowanych ubezpieczycieli wraz z bezpośrednią likwidacją szkód, m.in. PZU OC, Warta, Uniqa czy Ergo Hestia.

AC

Ubezpieczenie autocasco to ochrona na wypadek szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części albo wyposażenia. Ubezpieczenie AC działa, gdy jako sprawca wypadku uszkodzisz swój pojazd, ale także wtedy, gdy szkoda nie jest od Ciebie zależna, np. w razie kradzieży, uszkodzeń powstałych w wyniku aktu wandalizmu albo gradobicia.

Przy wyborze oferty ubezpieczenia AC zwróć uwagę na zakres i wyłączenia odpowiedzialności. Powiedz nam, jakiego zakresu ochrony oczekujesz, a my przygotujemy najkorzystniejszą ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wykupując polisę AC, należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak:

 • zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • wariant likwidacji szkód (serwisowy/kosztorysowy),
 • zastosowanie potrąceń amortyzacyjnych przy kalkulacji kosztów części zamiennych,
 • zniesienie redukcyjności sumy ubezpieczenia, dzięki czemu nie musisz pamiętać o doubezpieczeniu pojazdu po szkodzie,
 • udziały własne i franszyzy,
 • opcje dodatkowe, np. utrzymanie sumy ubezpieczenia jako wartości rynkowej pojazdu.

Kryterium ceny nie powinno być najważniejsze przy wyborze ubezpieczenia AC. Nasz konsultant doradzi Ci w tym zakresie!

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni kierowcę i pasażerów. Obejmuje następstwa wypadków, do których doszło w trakcie używania pojazdu, a polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci.

Suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 100 tys. zł dla każdego ubezpieczonego — to Ty decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc w razie awarii, wypadku czy choćby braku paliwa uniemożliwiającego dalszą jazdę. Zakres świadczeń obejmuje organizację i pokrycie kosztów takich usług, jak naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, udostępnienie pojazdu zastępczego, dowóz paliwa, kontynuacja podróży.

Ubezpieczenie Assistance oferowane jest w wielu wariantach, które różnią się zakresem terytorialnym oraz rodzajem gwarantowanych świadczeń.

Pomożemy wybrać zakres ubezpieczenia najodpowiedniejszy dla Ciebie!

ubezpieczenie OC AC
ubezpieczenia OC
Facebook